Unicef

"Jag är stolt att jag får vara med i Unicefs arbete och hjälpa världens barn." - Marit Björnegran